تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 5 تیر 1397 ساعت 13:02
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان

هدفمندسازی یارانه‌ها

اقدامات قابل انجام در راستای طرح:

  1. تشکیل ستاد هدفمندسازی در هر شرکت با ترکیب مدیرعامل، معاونین و مدیران ذی‌ربط
  2. تشکیل سه کارگروه به صورت زیرمجموعه در ستاد شرکت در بخش‌های تبلیغات عمومی، تعرفه‌ها و مشترکین
  3. تدوین و چاپ کتابچه تعرف

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:

ماده 1: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مرتبط (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره - قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره - جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج‌فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام‌شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‌و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به چهارده درصد (14%) کاهش ‌یابد. دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع‌کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌ کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد. تبصره 3- قیمت‌های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید.

  • ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.
  • ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام‌شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف راهکارهای توصیه‌شده در راستای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

راهکارهای مصرف بهینه آب:

1- با استفاده از سردوش کاهنده مصرف آب هزینه‌ی خود را تا سه چهارم کاهش دهیم.

2- آیا می‌دانید میزان آب خروجی از سردوش‌های معمولی چهار برابر بیشتر ازسردوش‌های کاهنده است!

3- با انتخاب شیرآلات استاندارد تا 80 درصد هزینه‌های تعمیر را کاهش دهیم.

4- هزینه کردن برای خرید شیرآلات استاندارد در حمام و آشپزخانه باعث می‌شود در آینده تا 80 درصد کاهش هزینه داشته باشیم .

5- با جلوگیری از چکه کردن شیرآلات منزل روزانه تا 200 لیتر از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.

6- آیا می‌دانید 5 شیر خراب و در حال چکه روزانه برابر با 1000 لیتر آب هدر می‌دهند.

7- با نصب شیرآلات استاندارد در واحدهای مسکونی تا 80 درصد هزینه تعمیرات را کاهش دهیم.

8- آیا می‌دانید کاهش دمای آب گرم از 60 به 46 درجه باعث صرفه‌جویی 6 تا 12 درصدی در مصرف انرژی می‌شود.

9- با استفاده از تجهیزات کاهنده در جریان دوش‌ها و شیرها در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.

10- آیا می‌دانید جریان آب که برای یخ‌زدایی استفاده می‌کنیم باعث افزایش مصرف آب تا 3000 لیتر می‌شود.

11- برای به نصف رساندن مصرف آب در تمامی شیرهای منزل ادوات کاهنده نصب کنیم.

12- دقت کنیم در هنگام شستن دست‌ها شیر آب را به صورت مداوم باز نگذاریم.

13- جهت کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، بهتر است آب خنک موردنیاز خود را از یخچال میل کنیم و شیر آب را بی‌مورد باز نگذاریم.

14- حتما از شیرهای اتوماتیک قطع و وصل جریان آب استفاده کنیم تا در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده باشیم.

راهکارهای مصرف بهینه برق:

1- اگر مایلید 50 درصد هزینه‌های برق مصرفی را کاهش دهید از کلیدهای روشنایی اتوماتیک استفاده کنید.

2- بهتر است در روشنایی روز به جای روشن کردن چراغ‌ها پرده‌ها را کنار بزنیم.

3- با عایق‌کاری دیوارها و سقف‌ها تا 20 درصد هزینه‌ی سرمایشی و گرمایشی را کاهش دهیم.

4- با روشن کردن لامپ اضافی در طول روز فقط 60 درصد هزینه برق مصرفی خود را بالا می بریم.

5- با انتخاب رنگ روشن برای مبلمان منزل چند لامپ اضافی را می‌توانیم خاموش کنیم.

6- با سرویس به موقع لوازم برقی علاوه بر آنکه هزینه اضافی نپرداخته‌ایم، عمر مفید وسایل را تا دو و نیم برابر افزایش داده‌ایم.

7- آیا می‌دانید برفک‌های فریزر مصرف برق را تا سه برابر افزایش می‌دهد.

8- با خاموش کردن لامپ‌های اضافی حدود 17 درصد از هزینه‌های روشنایی را کم کنیم.

9- با صرفه‌جویی در روشنایی ساختمان 15 تا 20 درصد هزینه برق مصرفی را کاهش دهیم.

10- با استفاده از پنجره‌های دوجداره 15 درصد در انرژی گرمایشی صرفه‌جویی کنیم.

11- با تمیز کردن منظم لامپ‌ها و لوسترها تا 40 درصد در هزینه‌های روشنایی صرفه‌جویی کنیم.

12- آیا می‌دانید کنترل بازدهی مشعل گرمایشی و تنظیم سالانه آن موجب صرفه‌جویی هزینه‌های گرمایشی تا 20 درصد است.

13- با خاموش کردن لامپ‌ها هنگامی که کسی در اتاق نیست تا 10 درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم.

14- با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز عمر آنها را تا 60 درصد افزایش دهیم.

15- با خاموش کردن همه تجهیزات گرمایشی در زمانی که ساختمان خالی از سکنه است تا 40 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.

16- با جدا کردن لامپ‌های اضافی از لوسترها تا 50 درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم.

17- آیا می‌دانید انرژی مصرفی لامپ‌های کم‌مصرف نسبت به لامپ‌های رشته‌ای حدود 20 درصد و عمر آن‌ها 8 برابر لامپ‌های رشته‌ای است.

18- لامپ‌های رشته‌ای 90 درصد برق را به گرما و فقط 10 درصد آن را به نور تبدیل می‌کنند.

19- توجه کنید یک لامپ کم‌مصرف 11 وات از نظر روشنایی قابل جایگزینی با یک لامپ شمعی 60 وات است.

20- به یاد داشته باشید یک لامپ کم‌مصرف یک پنجم یک لامپ رشته‌ای 100 واتی انرژی مصرف می‌کند.

21- نور یک لامپ رشته‌ای 100 واتی 50 درصد کمتر از یک لامپ مهتابی معمولی است.

22- آیا می‌دانید مصرف یک لامپ رشته‌ای 100 وات 3 برابر یک لامپ مهتابی است.

23- آیا می‌دانید استفاده از بخاری‌های برقی در منازل و محل کار انرژی برق بالایی صرف می‌کند.

24- به خاطر داشته باشیم آب‌گرمکن برقی یک مصرف‌کننده بزرگ برق است.

25- یک پیشنهاد موثر برای پایین آوردن مبلغ قبض برق، خودداری از خشک کردن لباس‌ها

 

چاپ صفحه نقشه سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان
سنندج، بلوار ارشاد، نرسیده به میدان سهروردی، جنب مرکز تربیت معلم، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
کد پستی: 88881-66157 صندوق پستی: 183
پست الکترونیکی: info[at]abfar-kurdistan[dot]ir
تلفنخانه: 33160100-33161002-087
ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه 7:30 الی 13:30
کلیه حقوق مادی و معنوی محتوای این سایت به شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان می‌باشد و باز نشر آن منوط به اشاره به منبع و ذکر نام شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان است.
نیرو گرفته از : سامانه مدیریت محتوای ژیروjiro.ir