تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 9 تیر 1397 ساعت 10:39
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان

آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

آشنایی با برخی از مواد آیین‌نامه عملیاتی

1_هدف
تبیین ضوابط حاکم بر روابط شرکت‌های آب و فاضلاب با متقاضیان مشترکین و استفاده‌کنندگان از خدمات و تأسیسات آب و فاضلاب

2 ـ محدوده اجرا
امور آب و فاضلاب وزارت نیرو ـ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ـ کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب

3 ـ مسئولیت‌ها
1 ـ 3 ـ مسئولیت اجرا
مسئولیت اجرای آیین‌نامه بر عهده مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد.

2 ـ 3 ـ حکمیت
در تمام مواردی که اختلافی بین شرکت و متقاضی یا مشترک ایجاد شود بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت با متقاضی یا مشترک حکمیت با شورای سه نفره‌ای خواهد بود که توسط وزیر نیرو تعیین می‌شوند و طرفین می‌توانند قبل از احاله موضوع به مراجع قضایی به شورای موردنظر مراجعه نماید.

3 ـ 3 ـ تفسیر آیین‌نامه
در موارد ابهام، تفسیر این آیین‌نامه با وزیر نیرو است.

4 ـ ضوابط اجرایی
فصل اول ـ تعاریف
کلمات و اصطلاحات زیر هنگامی که در تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌ها و یا در قراردادهای برقراری انشعاب آب و فاضلاب به کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

1 ـ 4 ـ متقاضی
متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ولی هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.
2 ـ 4 ـ مشترک
مشترک عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های (آب و یا فاضلاب) مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.

3 ـ 4 ـ شرکت
شرکت عبارت است از شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و یا می‌شود و به تمام یا بخشی از امور تأمین و توزیع آب شرب و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده خدماتی شرکت به فعالیت می‌پردازد و خدمات موردنیاز آب و فاضلاب را تأمین می‌نماید.
1 ـ 3 ـ 4 ـ شرکت‌هایی که وظایف یاد شده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عهده دارند برای فعالیت‌های این مناطق دارای آیین‌‌نامه و تعرفه‌های خاص خود هستند.

4 ـ 4 ـ تأمین و استحصال آب
تأمین و استحصال آب عبارت است از: کلیه عملیات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با استحصال آب از چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات و برداشت آب از منابع سطحی (تلبمه‌خانه‌ها و تأسیسات آبگیری از رودخانه‌ها و سدها) و همچنین بهره‌بردار از تصفیه‌خانه‌ها، تأسیسات ضدعفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا شبکه آبرسانی به منظور تأمین آب شهری، که این تأسیسات کلاً متعلق به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای می‌باشد.

5 ـ 4 ـ شبکه عمومی توزیع آب
شبکه عمومی توزیع آب عبارت است از: کلیه تأسیسات و تجهیزات و توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلبمه‌خانه‌های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می‌باشند.
1 ـ 5 ـ 4 ـ در شهرهایی که تأمین و استحصال و انتقال آب از مناطق دور دست انجام می‌گیرد، مخازن ذخیره بیرون و حاشیه شهرها جزء تأسیسات مربوط به تأمین و استحصال آب تلقی می‌شود.

6 ـ 4 ـ خط آبرسانی اختصاصی
تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب (محل نصب شیر انشعاب) اعم از لوله و سایر ملحقات خط آبرسانی اختصاصی نامیده می‌شود.

7 ـ 4 ـ انشعاب آب
آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می‌شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را (از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل (محل نصب کنتور) متصل می‌نماید، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور، انشعاب نامیده می‌شود و متعلق به شرکت است.

8 ـ 4 ـ تأسیسات و تجهیزات آب مشترک
کلیه تأسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله‌کشی که بعد از نقطه تحویل (محل نصب کنتور) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می‌شود تأسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می‌شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می‌باشد.

9 ـ 4 ـ وسایل اندازه‌گیری
وسایل اندازه‌گیری و کنترل عبارت است از: کنتور یا کنتورها و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاه‌ها.
چاپ صفحه نقشه سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان
سنندج، بلوار ارشاد، نرسیده به میدان سهروردی، جنب مرکز تربیت معلم، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
کد پستی: 88881-66157 صندوق پستی: 183
پست الکترونیکی: info[at]abfar-kurdistan[dot]ir
تلفنخانه: 33160100-33161002-087
ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه 7:30 الی 13:30
کلیه حقوق مادی و معنوی محتوای این سایت به شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان می‌باشد و باز نشر آن منوط به اشاره به منبع و ذکر نام شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان است.
نیرو گرفته از : سامانه مدیریت محتوای ژیروjiro.ir