تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 9 تیر 1397 ساعت 9:48
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان

تعهدات مشترکین

 • مشترک موظف به رعایت آیین‌نامه‌های عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب و تغییرات سالیانه می‌باشد.
 • مشترک موظف به پرداخت به موقع صورت‌حساب آب مصرفی و بدهی‌های معرفه می‌باشد اعم از این که بدهی مربوط به مشترک یا استفاده‌کننده فعلی و قبلی باشد و چنانچه اعتراض داشته باشد باید تا تاریخ مهلت پرداخت درخواست کتبی ارائه نماید.
 • هرگونه عملیات بر روی شبکه‌های اصلی و فرعی انشعاب غیرمجاز بوده و در جهت انجام تعمیرات و تغییرات و جابجایی انشعاب، هماهنگی و اخذ مجوز قانونی از واحدهای آب و فاضلاب روستایی الزامی است.
 • مشترک مسئول مرئی «آشکار» نگه داشتن شیر انشعاب قطع و وصل جلو درب ورودی برای جلوگیری از خطرات و خسارات احتمالی ناشی از شکستگی‌های داخل ساختمان می‌باشد.
 • همچنین مشترک باید دریچه کنتور آب و سیفون دفع فاضلاب را مرئی نگه دارد.
 • مشترک تحت هیچ عنوان حق دستکاری تجهیزات یا پلمپ‌هایی را که بر روی کنتور و سایر تجهیزات منصوبه می‌باشد را ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت لزوم می‌توانند نسبت به باز کردن پلمپ‌ها اقدام نمایند.
 • انجام لوله‌کشی داخلی آب و مسئولیت اجرای صحیح آن بر عهده مشترک بوده و شرکت فقط مسئول تأمین فشار متعارف شبکه آب می‌باشد.
 • در مواردی که در شبکه افت فشار و یا کمبود آب وجود دارد مشترک اجازه نصب پمپ بر روی شبکه آب روستایی بصورت مستقیم را ندارد.
 • شرکت مجاز است در مواقع لزوم نسبت به کنترل فنی و طراحی و اجرای شبکه‌های داخلی آب و فاضلاب مشترک را نظارت نماید.
 • شرکت تعهد در قبال تأمین آب فضای سبز و مصارف استخر و مشابه آن را نداشته و مشترک حق ندارد از آب شرب روستایی برای مصارف فوق‌الاشاره ملک خود استفاده نماید.
 • در شبکه‌های فاضلاب مجزا آب باران ملک به هیچ عنوان نباید وارد شبکه فاضلاب شود. در این رابطه واگذاری انشعاب آب و فاضلاب منوط به تأیید بازرس شرکت خواهد بود.
 • میزان آب مصرفی مشترک با توجه به محدودیت منابع تأمین آب به ویژه در ایام اوج مصرف بایستی براساس الگوی مصرف معین باشد و در مواردی که شرکت تشخیص دهد که مشترک رعایت صرفه‌جویی را نمی‌کند ابتدا برای وی اخطار صادر نموده و در صورت بی‌توجهی اقدام به قطع انشعاب می‌نماید. وصل مجرد منوط به سپردن تعهد صرفه‌جویی و تسویه حساب خواهد بود.
 • در صورت وجود سایر منابع تأمین‌کننده آب «چاه» در داخل ملک مشترک حق ندارد آن را به شبکه آب روستایی وصل نماید.
 • مشترک یا استفاده‌کننده از انشعاب آب و فاضلاب باید حق دسترسی با اماکن خود به منظور برقراری انشعاب، قرائت کنتور، سیفون اتصال فاضلاب و همچنین تعمیر کردن، قطع نمودن انشعاب آب و فاضلاب، برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد مهیا نماید.
 • در صورت افزایش عرصه و اعیان، تعداد طبقات و واحدهای ملک دارای انشعاب، مشترک موظف است به محض دریافت اولین اخطار از سوی شرکت، حق انشعاب ناشی از افزایش یا تغییر در انشعاب مذکور را براساس تعرفه مورد عمل جاری «به قیمت روز» پرداخت نماید.
 • انشعابات نصب شده غیر قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک قابل فروش، معامله و یا واگذاری به غیر نمی‌باشد.
 • در صورتی که درخواست تغییر مکان کنتور نیازمند لوازم و تجهیزات و یا ایجاد شبکه فرعی و تأسیسات جدید باشد کل هزینه‌های مربوط به عهده شرکت مشترک خواهد بود.
 • محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که شرکت اعلام می‌نماید تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نماید. در غیر این صورت شرکت آب و فاضلاب روستایی مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهد بود. برقراری مجدد موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب با پرداخت هزینه آن می‌باشد.
 • اعلام عدم دریافت صورت‌حساب توسط مشترک یا استفاده کننده از تعهد پرداخت صورت حساب «آب‌بهاء» نمی‌کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور قبض المثنی نماید شرکت موظف است با دریافت هزینه مربوطه نسبت به صدور قبض المثنی اقدام نماید.
 • در صورتی که کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب «به تشخیص شرکت عملاُ از نوعی به نوع دیگر حق انشعاب قبلی و جدید هر دو طبق تعرفه‌های جاری «قیمت روز» محاسبه و مابه‌التفاوت اضافی دریافت و قرارداد جدید با توجه به نوع کاربری منعقد می‌گردد.
چاپ صفحه نقشه سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان
سنندج، بلوار ارشاد، نرسیده به میدان سهروردی، جنب مرکز تربیت معلم، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
کد پستی: 88881-66157 صندوق پستی: 183
پست الکترونیکی: info[at]abfar-kurdistan[dot]ir
تلفنخانه: 33160100-33161002-087
ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه 7:30 الی 13:30
کلیه حقوق مادی و معنوی محتوای این سایت به شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان می‌باشد و باز نشر آن منوط به اشاره به منبع و ذکر نام شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان است.
نیرو گرفته از : سامانه مدیریت محتوای ژیروjiro.ir