تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 7 مرداد 1396 ساعت 14:01
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان

هدفمند سازی یارانه‌ها

اقدامات قابل انجام در راستای طرح
  1. تشکیل ستاد هدفمندسازی در هر شرکت با ترکیب مدیرعامل،معاونین و مدیران ذیربط
  2. تشکیل سه کارگروه بصورت زیرمجموعه در ستاد شرکت در بخش‌های تبلیغات عمومی، تعرفه ها و مشترکین
  3. تدوین و چاپ کتابچه تعرف
قانون هدفمند سازی یارانه ها
  1. ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد. ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد. ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد. دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید. تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند. شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند. تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد. تبصره 3- قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید.
  2. ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود. ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند. تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف
راهکار های توصیه شده در راستای طرح هدفمندسازی یارانه ها
  1. راهکار های مصرف بهینه آب 1-با استفاده از سردوش کاهنده مصرف آب هزینه ی خود را تا سه چهارم کاهش دهیم. 2-آیا می دانید میزان آب خروجی از سردوشهای معمولی چهار برابر بیشتر ازسردوشهای کاهنده است! 3-با انتخاب شیرآلات استاندارد تا 80 درصد هزینه های تعمیر را کاهش دهیم 4-هزینه کردن برای خرید شیرآلات استاندارد در حمام و آشپزخانه باعث می شود در آینده تا 80 درصد کاهش هزینه داشته باشیم . 5-با جلوگیری از چکه کردن شیر آلات منزل روزانه تا200 لیتر از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم 6-آیا می دانید 5 شیر خراب و در حال چکه روزانه برابر با 1000 لیتر آب هدر می دهند. 7-با نصب شیر آلات استاندارد در واحد های مسکونی تا 80 درصد هزینه تعمیرات را کاهش دهیم. 8-آیا می دانید کاهش دمای آب گرم از 60 به 46 درجه باعث صرفه جویی 6 تا 12 درصدی در مصرف انرژی می شود. 9-با استفاده از تجهیزات کاهنده در جریان دوشها و شیرهادر مصرف آب صرفه جویی کنیم. 10-آیا می دانید جریان آب که برای یخ زدایی استفاده می کنیم باعث افزایش مصرف آب تا 3000 لیتر می شود. 11--برای به نصف رساندن مصرف آب در تمامی شیرهای منزل ادوات کاهنده نصب کنیم. 12-دقت کنیم در هنگام شستن دست ها شیر آب را به صورت مداوم باز نگذاریم. 13-جهت کاهش هزینه های مصرف انرژی ، بهتر است آب خنک مورد نیاز خود را از یخچال میل کنیم و شیر آب را بی مورد باز نگذاریم. 14- حتما از شیرهای اتوماتیک قطع و وصل جریان آب استفاده کنیم تا در مصرف آب و برق صرفه جویی کرده باشیم .
  2. راهکار های مصرف بهینه برق 1-اگر مایلید 50 درصد هزینه های برق مصرفی را کاهش دهید از کلیدهای روشنایی اتوماتیک استفاده کنید. 2-بهتر است در روشنایی روز به جای روشن کردن چراغ ها پرده ها را کنار بزنیم. 3-با عایق کاری دیوارها و سقف ها تا 20 درصد هزینه ی سرمایشی و گرمایشی را کاهش دهیم . 5-با روشن کردن لامپ اضافی در طول روز فقط 60 درصد هزینه برق مصرفی خود را بالا می بریم. 6-با انتخاب رنگ روشن برای مبلمان منزل چند لامپ اضافی را می توانیم خاموش کنیم . 7-با سرویس به موقع لوازم برقی علاوه بر آنکه هزینه اضافی نپرداخته ایم ، عمر مفید وسایل را تا دو و نیم برابر افزایش داده ایم . 8-آیا می دانید برفک های فریزر مصرف برق را تا سه برابر افزایش می دهد. 9-با خاموش کردن لامپهای اضافی حدود 17درصد از هزینه های روشنایی را کم کنیم. 10-با صرفه جویی در روشنایی ساختمان 15 تا 20 درصد هزینه برق مصرفی را کاهش دهیم. 11-با استفاده از پنجره های دوجداره 15 درصد در انرژی گرمایشی صرفه جویی کنیم. 12- با تمیز کردن منظم لامپها و لوستر ها تا 40 درصد در هزینه ها ی روشنایی صرفه جویی کنیم. 13-آیا می دانید کنترل بازدهی مشعل گرمایشی و تنظیم سالانه آن موجب صرفه جویی هزینه های گرمایشی تا 20 درصد است. 14-با خاموش کردن لامپها هنگامی که کسی در اتاق نیست تا 10 درصد در مصرف برق صرفه جویی کنیم. 15-با خاموش کردن لامپها در طول روز عمر آنها را تا 60 درصد افزایش دهیم. 16-با خاموش کردن همه تجهیزات گرمایشی در زمانی که ساختمان خالی از سکنه است تا 40 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. 17-با جدا کردن لامپ های اضافی از لوسترها تا 50 درصد در مصرف برق صرفه جویی کنیم. 18-آیا می دانید انرژی مصرفی لامپ های کم مصرف نسبت به لامپ های رشته ای حدود 20 درصد وعمر آنها 8 برابر لامپ های رشته ای است. 19-لامپ های رشته ای 90 درصد برق را به گرما و فقط 10 درصد آن را به نور تبدیل می کنند. 20-توجه کنید یک لامپ کم مصرف 11 وات از نظر روشنایی قابل جایگزینی با یک لامپ شمعی 60 وات است. 21-به یاد داشته باشید یک لامپ کم مصرف یک پنجم یک لامپ رشته ای 100 واتی انرژی مصرف می کند. 22-نور یک لامپ رشته ای 100 واتی 50 درصد کمتر از یک لامپ مهتابی معمولی است. 23-آیا می دانید مصرف یک لامپ رشته ای 100 وات 3 برابر یک لامپ مهتابی است. 24-آیا می دانید استفاده از بخاری‌های برقی در منازل و محل کار انرژی برق بالایی صرف می کند. 25-به خاطر داشته باشیم آب گرمکن برقی یک مصرف کننده بزرگ برق است. 26-یک پیشنهاد موثر برای پایین آوردن مبلغ قبض برق، خودداری از خشک کردن لباس‌ها
چاپ صفحه نقشه سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان
سنندج، بلوار ارشاد، نرسیده به میدان سهروردی، جنب مرکز تربیت معلم، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
کد پستی: 88881-66157 صندوق پستی: 183
پست اکترونیکی: info(at)abfar-kurdistan.ir
تلفنخانه: 33160100-33161002-087
ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه 7:30 الی 13:30
کلیه حقوق مادی و معنوی محتوای این سایت به شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان می‌باشد و باز نشر آن منوط به اشاره به منبع و ذکر نام شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان است.
نیرو گرفته از : سامانه مدیریت محتوای ژیروjiro.ir