تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 28 تیر 1396 ساعت 8:34
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان

قانون توزیع عادلانه آب

 فصل اول : مالکیت عمومی و ملی آب

ماده 1: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آبها و دریاچه ها و مرداب‌ها و برکه های طبیعی، چشمه ها سارها وآب‌های معدنی ومنابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارحکومت اسلامی است و طبق مصالح عامله از آنها بهره‌برداری می‌شود، مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده 2: بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی داشته باشند ومسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین اراضی ساخلی و اراضی مستحدثه که دراثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی است .

تبصره 1: تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و میل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسا آبی یا وزارت نیرو است .

تبصره 2: حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهدکرد.

تبصره 3: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره 4: وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی ومسیل‌ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدتی معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

چاپ صفحه نقشه سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان
سنندج، بلوار ارشاد، نرسیده به میدان سهروردی، جنب مرکز تربیت معلم، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
کد پستی: 88881-66157 صندوق پستی: 183
پست اکترونیکی: info(at)abfar-kurdistan.ir
تلفنخانه: 33160100-33161002-087
ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه 7:30 الی 13:30
کلیه حقوق مادی و معنوی محتوای این سایت به شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان می‌باشد و باز نشر آن منوط به اشاره به منبع و ذکر نام شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان است.
نیرو گرفته از : سامانه مدیریت محتوای ژیروjiro.ir