تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 28 تیر 1396 ساعت 9:54
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان

لیست دفاتر پیشخوان دولت(ICT روستایی)

 ردیف  عنوان خدمت  نام شهرستان  نام روستا  کد دفتر ارائه کننده خدمت نام مسئول دفتر   آدرس و تلفن دفتر
 1

 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 سنندج سالیان   ایوب شریفی
 2
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 سنندج  گزردره -  -
 3
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 سنندج دوشان  6614153495  ایوب جهانگیری  6262222-9188712302 
 4
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 سنندج حسین آباد  6619114851  یحیی کریمی 3873333-9189708266 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج سرنجیانه سفلی  6615147391   فرهاد ذوالفقاری  9108081139-6393333
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج آرندان  6618113481   محمد احمدی 3983333-9188706733 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج  سراب قامیش  6618148755   حیدر پزشکی 3433333-9183801326 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج  باباریز  6614133544   نعیم صادقی 3793333-9189833908 
 9
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج شویشه  6617195581  محمد غفاری  9188789544-2623333 
10  
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج  نگل  6617133788   عزیز مهرزاد 9189820841-2653333 
11 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج  خلیچیان  6614144311  هادی نجفی  3743333-9183780121 
12
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
سنندج   نوره 6618163831  علی احمدی 3733333-9183782063 
13 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 
سنندج   کیلانه 6613161155   طاها رحیمی ملکشان 9187876690-6342222 
14 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 
سنندج  قلیان   6614137834  سالم امام قلی  3353333-9183790515
15 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 
سنندج  تخته  6616156987   جلال فاتحی 6243333-9187005675 
16 
 1. تعویض کنتور
 2. تغییر نام اشتراک
 3. درخواست انشعاب جدید
 
سنندج   قار 6614141151 روشن رشیدی   6223333-9183777635
چاپ صفحه نقشه سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی
استان کردستان
سنندج، بلوار ارشاد، نرسیده به میدان سهروردی، جنب مرکز تربیت معلم، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
کد پستی: 88881-66157 صندوق پستی: 183
پست اکترونیکی: info(at)abfar-kurdistan.ir
تلفنخانه: 33160100-33161002-087
ساعات کاری شرکت: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 تا 14:30 - پنجشنبه 7:30 الی 13:30
کلیه حقوق مادی و معنوی محتوای این سایت به شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان می‌باشد و باز نشر آن منوط به اشاره به منبع و ذکر نام شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان است.
نیرو گرفته از : سامانه مدیریت محتوای ژیروjiro.ir