پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

  فراخوان عمومی اولویت های تحقیقاتی سال 1394

به اطلاع اساتید محترم عضو هیئت علمی دانشگاهها می رساند شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در نظر دارد اولویت های تحقیقاتی با عناوین ذیل را در سال 1394 به انجام برساند.

 1-بررسی امکان انجام عملیات سازه ای، تعمیر و نگهداری  مبتنی بر مهندسی ارزش

2-بررسی و ارائه راهکارهایی برای پیش بینی و سازگاری با خشکی و خشکسالی

3-بررسی و شناسایی تهدیدهاو تدوین الگوهای پدافند غیر عامل و مدیریت ریسک در بخش کشاورزی و آب

4-بررسی شیوه های مدیریت مصرف آب ها ی زیرزمینی و  سطحی و

 کاهش هدر رفت آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت

 

 فرم خام پروپزال از سایت شرکت به آدرس www.abfar-kurdistan.ir قابل برداشت می باشد.

همچنین به منظور گسترش ارتباط بین دانشگاه و صنعت آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در نظر دارد موارد ذیل را تحت حمایت قرار دهد.

1-حمایت از عناوین طرحهای تحقیقاتی بنیادی و کاربردی و پایان نامه های دانشجویی در حوزه مرتبط به صنعت آب و فاضلاب

2-حمایت از چاپ و تالیف کتاب های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب

3-حمایت از اختراعات کاربردی در حوزه آب و فاضلاب به منظور کاهش مشکلات و هزینه ها و افزایش بهره وری