پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

قوانين قابل توجه مشتركين

ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب

چنانچه مصرف‌كننده پس از مهلت قانوني مقرر نسبت به پرداخت آب بهاء اقدام ننمايد شركت نسبت به قطع آب مصرف‌كننده متخلف اقدام خواهد نمود و چنانچه مصرف‌كننده از پرداخت بديهي معوقه خود بابت آب بهاء خودداري نمايد از طريق مراجع قضايي نسبت به صدور ورقه اجرائيه و وصول مطالبات از بدهكاران اقدام خواهد نمود.

 

ماده 66 قانون مجازادت اسلامي درباره انشعاب غيرمجاز

هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل حبس تا سه سال محكوم خواهد شد.

 

ماده 687 قانون مجازات اسلامي درباره تخريب اموال دولتي

هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي كه با هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي و يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب شود بدون آنكه منظور وي اخلال در نظم عمومي و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

 

حفاظت و نگهداري دستگاه اندازه‌گيري (كنتور آب)

مشترك موظف به مرئي‌ نگهداشتن دستگاه اندازه‌گيري (كنتور آب) مي‌باشد. در صورت خراب بودن كنتور بايد در مدت يك دوره نسبت به تعمير يا تعويض آن با نظر شركت اقدام كند در غير اين صورت برابر آيين‌نامه عملياتي و شرايط عومي تعرفه برخورد خواهد شد.