پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

فرم درخواست خرید انشعاب جدید فاضلاب

کاربر گرامی ! کلیه اطلاعات شما که در این فرم ثبت میشود نزد ما محرمانه خواهد بود و بجز کارشناس و مدیران مسئول برسی آن در اختیار هیچ فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

1.

به سامانه الکترونیک درخواست خرید انشعاب جدید ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان خوش امدید.

خواهشمندیم که اطلاعات فرم زیر را به دقت تکمیل فرمایید .

2. کاربری
3. نام مشترک

4. نام خانوادگی

5. تلفن همراه

6. تلفن

7.

کاربری


8. نام پدر

9. نام روستا

10. شماره ملی

11. شماره شناسنامه

12. تعداد خانوار ساکن

13. تعداد دام سنگین

14. تعداد دام سبک

15. تعداد خانوار ساکن

16. تعداد افراد ساکن

17. آدرس

صفحه 1 / 1