پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

فرم گزارش شماره کنتور (کارکرد کنتور)

کاربر گرامی ! کلیه اطلاعات شما که در این فرم ثبت میشود نزد ما محرمانه خواهد بود و بجز کارشناس و مدیران مسئول برسی آن در اختیار هیچ فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

1.

به سامانه الکترونیک گزارش شماره کنتور آب، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان خوش امدید.

خواهشمندیم که اطلاعات فرم زیر را به دقت تکمیل فرمایید.

لازم به ذکر است که شما باید شماره کارکرد کنتور خویش را با دقت خوانده و در کادر مربوطه وارد نمایید.

2. نام شما

3. نام خانوادگی

4. تلفن

5. شماره اشتراک

6. نام مشترک

7. نام آبدار

8. نام روستا

9.

تاریخ قرائت10.

شماره کنتورصفحه 1 / 1